Kontakt

Neváhajte sa na nás obrátiť. Sme otvorení každej vašej otázke, na ktorú budeme hľadať riešenie.

Sídlo spoločnosti

HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o.
Rajecká cesta 17/2806
010 01 Žilina

Telefonický kontakt

Zákaznícka linka (8:00-16:00):
+421 948 121 759
+421 413 211 510

Technická podpora (16:00-20:00):
+421 911 420 520
Po 16:00 nahlasovanie porúch prostredníctvom SMS

Poruchy rýchlosti internetového pripojenia sú riešené nasledujúci pracovný deň po nahlásení na linku technickej podpory.

E-mail

Obchodné oddelenie:
bluenet@bluenet.sk

Technické oddelenie:
podpora@bluenet.sk

Riešenie preplatkov a nedoplatkov

E-mail:
faktury@bluenet.sk

Telefón:
0948 400 893

Bankové spojenie

Bankové spojenie a možnosti platieb za služby:
IBAN: SK54 7500 0000 0001 8427 3563
SWIFT: CEKOSKBX

Identifikačné údaje podniku

HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o.
Rajecká cesta 17/2806
010 01 Žilina

IČO: 36373303
DIČ: 2020097035
IČ DPH: SK2020097035

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 10485/L.